Записи с меткой «судебная практика»

Як захистити свої права

Чинне в Україні законодавство передбачає для громадян та юридичних осіб цілий ряд способів захисту прав які вони вважають порушеними.

Одним із способів  - це звернення до суду із відповідним позовом. Однак, з наступного, 2019 року, в Україні починається монополія адвокатів. Це означає, що в більшості випадків особа, яка має намір звернутись до суду для захисту своїх прав, може це зробити самостійно, через свого законного представника або звернувшись до адвоката. Зрозуміло, що більшість із тих хто звертається до суд не є спеціалістами в галузі права або конкретних правовідносин, тому без допомоги адвоката не обійтись навіть і в тому випадку, якщо є юрист, який готовий надати допомогу.

Прочитать остальную часть записи »

Про сплату судового збору

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Рекомендація щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя № R (81)7, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, та практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції не визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду. Разом із тим, ураховуючи положення пункту 1 статті 6 Конвенції та прецедентну практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland)), сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.

Прочитать остальную часть записи »

Наявність печатки у договорі

Відбиток печатки на документі і зокрема в договорі може поставити під сумнів доводи позивача, що договорі є недійсним.

 

Саме це доводять матеріали судової практики, що стосуються питання визнання договору недійсним. Вищим Господарським судом України при розгляді справи № 14/361 01.06.2010 р. винесено постанову згідно якої відхилено вимоги позивача про визнання договору недійсним. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що керівник підприємства, який підписав договір не пам’ятав обставин, при яких його підпис було поставлено.  Відхиливши клопотання позивача про проведення почеркознавчої експертизи суд виніс рішення посилаючись на те, що:

Прочитать остальную часть записи »

Отдельные тезисы из судебной практики

Согласно ч. 1 ст. 225 Гражданского кодекса Украины (далее — ГКУ), сделка, которую дееспособное лицо совершило, не осознавая значения своих действий, или если оно не могло руководить ими, может быть признана недействительной по иску этого человека, а в случае его смерти — по иску других лиц, чьи гражданские права и интересы нарушены.

Прочитать остальную часть записи »

Можно использовать

Не всегда у стороны, подающей кассационную жалобу, хватает времени на ее подготовку и подачу в суд кассационной инстанции. В таких случаях возникает необходимость просить восстановления срока на кассационное обжалование.

Прочитать остальную часть записи »