Недійсність договорів

Недотримання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення  договору

Нікчемний

220 ЦКУ

Вчинення правочину малолітньою особою поза межами своєї дієздатності

Нікчемний

221 ЦКУ

Вчинення правочину неповнолітньою  особою поза межами своєї дієздатності

Оспорюваний

222 ЦКУ

Вчинення правочину обмежено дієздатною особою без згоди піклувальника

Оспорюваний

223 ЦКУ

Вчинення правочину без дозволу органу опіки і піклування

Нікчемний

71, 224 ЦКУ

Вчинення правочину особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та /або не могла керуватись ними

Оспорюваний

225 ЦКУ

Вчинення правочину недієздатною особою без згоди опікуна

Нікчемний

226 ЦКУ

Вчинення правочину юридичною особою без ліцензії, якщо наявність ліцензії для такого правочину вимагається законом

Оспорюваний

227 ЦКУ

Вчинення правочину направленого на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної чи юридичної особи, держави, Автономної  Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Оспорюваний

228 ЦКУ

Вчинення правочину в результаті помилки відносно обставин, які мають суттєве значення

Оспорюваний

229 ЦКУ

Вчинення правочину внаслідок обману

Оспорюваний

230 ЦКУ

Вчинення правочину проти справжньої волі особи в результаті застосування до нього фізичного чи психологічного впливу

Оспорюваний

231 ЦКУ

Вчинення правочину, який вчиняється в результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною

Оспорюваний

232 ЦКУ

Вчинення паровичну який вчинений під дією важкої для неї обставини і на вкрай невигідних для неї умовах

Оспорюваний

233 ЦКУ

Фіктивний правочин

Оспорюваний

234 ЦКУ

Вчинення правочину із сумісним майном без відповідних повноважень

Оспорюваний

369 ЦКУ