Охоронюваний законом інтерес

 У рішенні Конституційного суду України №18-рп/2004 від 01.12.2004 року (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття «охоронюваний законом інтерес»,  яке треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально правовим засадам.

Прочитать остальную часть записи »

Нововиявлені обставини

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення.

Необхідними ознаками існування нововиявлених обставин є одночасна наявність таких трьох умов:

Прочитать остальную часть записи »

Ничтожные (нікчемні) договора

Согласно положениям части 2 статьи 215 Гражданского кодекса Украины недействительной есть сделка, если ее недействительность определена законом. В этом случае применятся термин ничтожная сделка.

Ниже идет перечень сделок, которые есть ничтожными в силу закона, а если быть точнеее в силу положений Гражданского кодекса Украины.

Прочитать остальную часть записи »

Черговості, встановлені чинним законодавством

У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

Прочитать остальную часть записи »

Про збільшення відповідальності поручителя

Відповідно до частини 1 статті 546 Цивільного кодексу України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

За змістом частини 1 та 2 статті 553 цього ж Кодексу поручитель це особа, яка поручившись за боржника перед кредитором відповідає перед останнім тільки у випадку порушення боржником своїх обов’язків.

Прочитать остальную часть записи »